M – S

Próg (in. próg mleczanowy) – patrz tempo progowe