T – Z

Tempo

Tempo progowe

Tempówki

Tętno

Tętno maksymalne (in. HRmax)

Tętno spoczynkowe